POSTERY

Prezentace níže jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly na konferenci prezentovány.

Téma - Technologický vývoj a jeho vliv na hydrologii

Téma Autor
Mikrovlnné spoje jako senzory absolutní vlhkosti vzduchu Martin Fencl
Povodňové situace roku 2020 pohledem Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Ostrava Alena Kamínková
Analýza budúcich zmien krátkodobých úhrnov dažďov na území Slovenska Gabriel Foldes (Silvia Kohnová)
HORA - celonárodné mapovanie povodňových rizík v Rakúsku Peter Valent
Post-procesing krátkodobých hydrologických předpovědí pomocí aplikace metody DRESSING Tomáš Vlasák
Využití ADCP ke sledování prostorové distribuce plavenin v profilu Morava – Lanžhot Libor Mikl
Vplyv rozdielnej priestorovej reprezentácie krajinného pokryvu a kvartérnej geológie na výsledky prepojeného modelu MIKE SHE/MIKE11 Stanislav Ruman


Téma - Hydrologie a měnící se lidská společnost a její požadavky

Téma Autor
Srovnání hydro-dynamických charakteristik povrchového odtoku generovaného přávalovými povodněmi v geologicky rozdílných oblastech Českého masivu a Západních Karpat Vilém Spálovský
Hydrologické sucho na horních tocích šumavských, krušnohorských a krkonošských řek: Poznatky z posledního půlstoletí Vojtěch Vlach
Hydrologická situácia na slovenských tokoch z pohľadu hodnotenia hydrologického sucha v období 2011-2020 Zuzana Danáčová
Stabilní izotopy vodíku a kyslíku v hydrologické praxi Martin Šanda
Identifikácia výskytu historických súch na Dunaji a jeho prítokoch Dana Halmová
Charakteristiky sucha a ich zmeny vo vybraných vodomerných staniciach na Slovensku Lotta Blaškovičová
Simulácia extrémnych meteorologických udalostí stochastickým generátorom počasia Roman Výleta
Exponovanost obyvatelstva Česka vůči hydrometeorologickým rizikům Vojtěch Svoboda


Téma - Česká a slovenská hydrologie ve víru globalizace

Téma Autor
Kvalita vody v povodí jihočeské Blanice Kateřina Fraindová
Revitalizační opatření a jejich vliv na zlepšení hydromorfologického stavu vodních toků Milada Matoušková
Brakická voda v NPR Libický luh: Hlubinný zdroj, kontaminace, nebo důsledek ploché hladiny a evapotranspirace lužních lesů? Tomáš Weiss
Varovný systém lokálních povodní založený na měření infiltrace srážek Zbyněk Kulhavý


Téma - Jak bude vypadat český a slovenský hydrolog budoucnosti?

Téma Autor
Odhad vplyvu zmien lesných plôch na odtok v horskom povodí Michaela Danáčová
Trendy ve vydatnosti pramenů v Česku – aktualizace poznatků Ondřej Ledvinka
Vyhodnocení vodnosti na tocích v Jihomoravském kraji za posledních 40 let Pavel Coufal
Vliv jarního nasycení území na nízké letní průtoky v horských povodích Václav Šípek
Návrh metodiky posúdenia povodňového rizika Mária Šugareková