9. - 10. září 2021, Česká republika

Hydrologické dny 2021

Termín registrace prodloužen

Zaměření konference

V posledních několika letech jsme byli svědky extrémních projevů sucha. Epizody sucha střídaly lokální přívalové deště a teprve až v roce 2020 se situace začala pomalu zlepšovat. Proto je nutné stále hledat správné přístupy, jak se na oba tyto extrémy nejlépe připravit. Jak v dobách sucha zadržet a co nejlépe hospodařit s vodou v krajině a také jak využít povodní a přitom minimalizovat škody.

Na letošní konferenci Hydrologické dny bude cílem diskuze odborníků, předání poznatků a stanovení cílů pro hydrologii. Diskuzní panely budou hlavním programem konference, ale nebudou chybět ani krátké prezentace.

Témata diskuzních panelů

Technologický vývoj a vliv na hydrologii
Hydrologie a měnící se lidská společnost a její požadavky
Česko-slovenská hydrologie ve víru globalizace
Jak bude vypadat česko-slovenský hydrolog budoucnosti?

Koncept

Celkem 4 konferenční bloky.

Struktura bloku

Diskuzní panel (celkem 1,5 h)

 • Úvodní vyzvaná přednáška – 20 min
 • Panelová diskuze 4x10 min
 • Volná diskuze 20 min
 • Aplikace na dotazy a jejich podporu od lidí
 • On-line dotazníky k tématu
 • Závěry 15 min
Coffee break (20-30 min)
Přednášková sekce (cca 1 h)
 • Mikroprezentace (podpořené postery)
 • Klasické přednášky
 • Workshopy/skupinová práce

Témata přednáškových bloků/mikroprezentací

 • Pozorování, nové metody měření, big data
 • Nejistoty v hydrologii
 • Modelování a predikce (Earth system modelling)
 • Hydrologické extrémy
 • Historická variabilita a proxydata
 • Společenské potřeby - interakce
 • Ekohydrologie
 • Role experimentální hydrologie
 • Vzdělávání v hydrologii a vodním hospodářství

Publikace

Důležité termíny

31. 3. 2021 Deadline pro odeslání rozšířeného abstraktu
15. 4. 2021 Potvrzení akceptování příspěvku
30. 4. 2021 Deadline pro registraci bez aktivní účasti
31. 5. 2021 Deadline pro odeslání celého textu příspěvku

Jazyk

Čeština, slovenština, angličtina

Konferenční vložné

Konference bude probíhat virtuálně, proto je bezplatná. V případě příznivého vývoje situace bude možné účastnit se osobně. V takovém případě však nebude organizátorem zajišťováno ubytování a bude poskytnuto pouze drobné občerstvení.

Registrace

V případě zájmu prosím zašlete vyplněný registrační formulář níže na adresu info@hydrologickedny.cz. Pokud se chcete zúčastnit aktivně, což není podmínkou účasti na konferenci, využijte prosím šablonu pro abstrakt ke stažení níže. Pro formát plného článku použijte, prosím, vzor shodný se vzorem k tvorbě prodlouženého abstraktu. Maximální počet stran pro plný článek je 15 stran velikosti A4.


Registrační formulář

Šablona abstraktu

Předběžný program

09:00 09:20 zahájení konference
09:20 12:00 Blok 1
Úvodní vyzvaná přednáška (20 min)
Panelová diskuze (4x10 min)
Volná diskuze (20 min)
Aplikace na dotazy a jejich podporu od lidí
Online dotazníky k tématu
10:40 11:00 Coffee Break
Mikroprezentace k tématu bloku 1
Klasické přednášky
Workshopy/skupinová práce
12:00 13:00 Oběd
13:00 16:00 Blok 2
Úvodní vyzvaná přednáška (20 min)
Panelová diskuze (4x10 min)
Volná diskuze (20 min)
Aplikace na dotazy a jejich podporu od lidí
Online dotazníky k tématu
14:40 15:00 Coffee Break
Mikroprezentace k tématu bloku 2
Klasické přednášky
Workshopy/skupinová práce
16:00 Zakončení prvního dne
09:00 09:20 zahájení druhého dne konference
09:20 12:00 Blok 3
Úvodní vyzvaná přednáška (20 min)
Panelová diskuze (4x10 min)
Volná diskuze (20 min)
Aplikace na dotazy a jejich podporu od lidí
Online dotazníky k tématu
10:40 11:00 Coffee Break
Mikroprezentace k tématu bloku 3
Klasické přednášky
Workshopy/skupinová práce
12:00 13:00 Oběd
13:00 16:00 Blok 4
Úvodní vyzvaná přednáška (20 min)
Panelová diskuze (4x10 min)
Volná diskuze (20 min)
Aplikace na dotazy a jejich podporu od lidí
Online dotazníky k tématu
14:40 15:00 Coffee Break
Mikroprezentace k tématu bloku 4
Klasické přednášky
Workshopy/skupinová práce
16:00 Zakončení konference

Partneři

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
sponsors

Technologický vývoj a vliv na hydrologii

Časové zařazení:

Blok 1 (9. 9. 2021, dopoledne)

Popis problematiky

Kontext

Technologický rozvoj v posledních desetiletích zásadně proměnil celou lidskou společnost, včetně hydrologie a vodního hospodářství. Bezdrátové přenosy dat, nové metody měření, IT technologie zpracování dat aj. proměnily podobu hydrologie jako oboru, a to jak v jeho vědecké, tak operativní části. IT technologie měly též za následek vznik nové odnože hydrologie – hydroinformatiky.

Odhadování dalšího směru technologického rozvoje je obtížnou disciplínou a představy, jak bude svět vypadat za 30 let, jsou často velmi dalece vzdálené od následné skutečnosti. Přesto je nutné trendy sledovat a včas na ně reagovat.

Proč toto téma?

Chceme zmapování nastupujících technologických trendů a jejich potenciál pro rozvoj hydrologie, ale i hrozby, které mohou přinášet ve vztahu k česko-slovenské hydrologii a hydrologické službě.

Cíle panelové diskuze

Hydrologie a měnící se lidská společnost a její požadavky

Časové zařazení:

Blok 2 (9. 9. 2021, odpoledne)

Popis problematiky

Kontext

Lidská společnost se dynamicky proměňuje, stejně jako běžný způsob života. Internet a sociální sítě zásadně změnily způsob, jakým lidé přistupují k informacím, ale i jaká mají očekávání na fungování služeb a interakce s okolím.

Proč toto téma?

Hydrologie (monitoring, poznávání a vyhodnocování oběhu vody) je jedna ze služeb, která je poskytována veřejnosti prostřednictvím veřejné správy. Aby mohla být dlouhodobě úspěšným oborem, který bude veřejnou správou vnímán jako významný pro odpovídající financování a podporu, musí i hydrologové znát a reagovat na případné změny očekávání zájmových stran. Ty tvoří nejen stát, ale i evropské a světové společenství, sousední státy, různé navazující a příbuzné obory akademického sektoru a veřejné správy, soukromé subjekty a veřejnost.

Jak chce být veřejnost informována o riziku povodní, jaké informace potřebují firmy, jak voda ovlivní zemědělství, co potřebují multioborové vědecké týmy za hydrologické vstupy pro posouzení např. rizik změn ekosystémů, nebo ekonomických systémů, aj.?

Cíle panelové diskuze

Česko-slovenská hydrologie ve víru globalizace

Časové zařazení:

Blok 3 (10. 9. 2021, dopoledne)

Popis problematiky

Kontext

Google ve spolupráci s Indian Meteorology Department v roce 2019 zpracoval první AI predikci rozlivů způsobených monzunovými dešti. JRC EU, SMHI, Deltares aj. provozují globální hydrologické modely v reálném čase. Satelitní měření poskytují data o parametrech hydrologického režimu na celém světě ve stále rostoucím rozlišení pro stále rostoucí počet hydrologických prvků. Strategií WMO je Earth System Approach modelující planetu jako jediný soubor procesů odehrávajících se v atmosféře, hydrosféře, oceánech, a na povrchu i pod ním. Hydrologické studie (např. dopadu změny klimatu) pro území Česka a Slovenska dnes zpracovávají týmy z různých koutů světa.

Proč toto téma?

Globalizace, volný přístup k datům (v návaznosti na tendenci otevírání dat) a propojení celého světa zcela mění podmínky fungování nejen firem, ale i národních odborných organizací a společností. Je vhodné se zamýšlet, jak globalizace ovlivní česko-slovenskou hydrologii, a jakým směrem by se měla vydat, aby v uvedených podmínkách obstála i v budoucnosti?

Cíle panelové diskuze

Jak bude vypadat česko-slovenský hydrolog budoucnosti?

Časové zařazení:

Blok 4 (10. 9. 2021, odpoledne)

Popis problematiky

Kontext

Hydrologické dny jsou konferencí, dalo by se říci, strategickou. V minulosti hlavní řečníci často přednášeli svá poselství a vize rozvoje hydrologie v následujících letech. Někdy se říká, že hydrologie je věda, ale i umění (Ing. Hladný ji přirovnával k tahací harmonice, s tím, že se na ní musí umět hrát). Jako takovou ji utvářejí a definují hydrologové – minulí, současní i budoucí.

Proč toto téma?

V předchozích tématech diskuzí jsme se zabývali technologickými změnami, globalizací a změnami v potřebách společnosti. Abychom na uvedené změny dokázali reagovat, musíme se měnit i my. Položme si tedy otázku: Jak bude vypadat česko-slovenský hydrolog budoucnosti, jaké dovednosti, znalosti bude muset mít, jaká bude jeho úloha? A jak bychom měli přizpůsobit systém výchovy nových hydrologů, aby v budoucnu byli připraveni „nést prapor“ česko-slovenské hydrologie.

Cíle panelové diskuze