PANELOVÉ DISKUZE

Níže uvedená videa představují nahrávku diskuzních panelů proběhlých během konference Hydrologické dny 2021.

Téma - Technologický vývoj a jeho vliv na hydrologii

Prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., Univerzita Karlova
Assoc. Prof. Juraj Parajka, TU Vienna
Doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D., ČVUT v Praze
Ing. Jan Špatka, Ph.D., DHI a.s.Téma - Hydrologie a měnící se lidská společnost a její požadavky

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., MZE
Ing. Danica Lešková, Ph.D., SHMÚ
Mgr. Lukáš Záruba, MŽP
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzitaTéma - Česká a slovenská hydrologie ve víru globalizace

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., ČHMÚ
RNDr. Pavol Miklánek, CSc., ÚH SAV
RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, s.p.
Ing. Jana Poórová, Ph.D., SHMÚTéma - Jak bude vypadat český a slovenský hydrolog budoucnosti?

Prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D., STU v Bratislavě
Mgr. Mark Rieder, ČHMÚ
Ing. Adam Vizina, Ph.D., VÚV TGM, v.v.i.
Doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, ČVUT